KASE, SEFOVI I BROJAČI NOVCA

UKUPNO: 10

Donau Ormarić za ključeve Donau metalni 1/20 ( 7494 )

2.190,00 rsd.
**cene su izražene u RSD

Donau Ormarić za ključeve Donau metalni 1/48 ( 7799 )

2.890,00 rsd.
**cene su izražene u RSD

Privezak za ključeve 12 - 1/80 ( 0789 )

14,00 rsd.
**cene su izražene u RSD

Ksf Sef KSF-4335 EL ( E490 )

12.390,00 rsd.
**cene su izražene u RSD

Diplomat Brojačica novca AL-6300 ( C625 )

23.390,00 rsd.
**cene su izražene u RSD

Ksf Sef KSF-2317 KL ( E489 )

4.590,00 rsd.
**cene su izražene u RSD

Valberg Sef MBG SOHO 23 EL ( B521 )

28.290,00 rsd.
**cene su izražene u RSD

Donau Ormarić za ključeve Donau metalni 1/93 ( 8218 )

4.290,00 rsd.
**cene su izražene u RSD